Organy Spółdzielni

 

 

 

 

 

ORGANY SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZEJ „CECHMISTRZ”

Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Zbigniew Marciniak

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kurowski

Zastępca Przewodniczącego Rady

Andrzej Wawrzyniuk

Sekretarz Rady

Stefan Marciniak

Członek Rady

Marian Wrotecki

Członek Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD ZARZĄDU

Wiesław Lipiec

Prezes Zarządu

Jan Biernat

Zastępca Prezesa Zarządu

Janusz Ostrowski

Członek Zarządu

 

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA Robót Budowlanych i Instalacyjnych „CECHMISTRZ”