SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA Robót Budowlanych i Instalacyjnych „CECHMISTRZ”