Kontakt

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA

ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

„CECHMISTRZ”

01-445 Warszawa, ul. Ciołka 35, paw. 66

Tel. (22) 837–60–28,  fax (22) 817–20-76

e-mail: cechmistrz@cechmistrz.com.pl

cechmistrz1@op.pl

Tamiu’s summer bridge program is all about math, since twice as many incoming students need remediation in tick this site math than in writing and reading, ms.